وب سایت های اینترنتی به لحاظ تجاری به چه دسته هایی تقسیم بندی می شوند ؟

وب سایت های اینترنتی از لحاظ تجاری نیز به سه دسته کلی تقسیم می شوند،  B2C ، B2B ، C2C. سایت های بی تو سی ، سایت هایی هستند که شرکت ها و تجار به مردم (Business-to-consumer) ارائه خدمات یا محصولات می نمایند. در این نوع از سایت ها ، شرکت ها محصولات یا خدمات خود را برای عرضه مستقیم به مصرف کننده ، در معرض فروش قرار می دهند. دسته دیگر از سایت ها B2B ها هستند که شرکت ها و تجار ، محصولات شان را بین یکدیگر مراوده می نمایند (Business-to- Business) ، در اینگونه از سایت های اینترنتی ، یک شرکت ، کارخانه یا تاجر اعلام می نماید ، من این محصولات و خدمات را ارائه می نمایم و به این محصولات و خدمات نیاز دارم. یک شرکت یا کارخانه دیگر نیز همین را بیان می نماید و سیستم ، محصولات یکی از ایشان را که نیاز دیگری است ، به هر دو نفر اطلاع ی دهد. در نظر بگیرید که یک کارخانه تولید نوشابه به مقدار زیادی شکر نیازمند است ، این نیاز خود را بیان نموده و سیستم بی تو بی به تمامی عرضه کنندگان شکر ، این موضوع را اطلاع رسانی خواهد کرد. دسته دیگر از سایت ها نیز سایت های سی تو سی هستند (consumer-to- consumer) که افرد اشیاء و اقلامی را که متعلق به خودشان است ، به شکل نو (تولید دستی خودشان ، مانند صنایع دستی) و یا دست دوم (مانند گوشی موبایل دست دوم) ، برای فروش ، عرضه می کنند. در این شرایط ، سایر افراد قیمت های پیشنهادی خود را بیان کرده و بر سر خرید توافق می کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *