وب سایت های اینترنتی به لحاظ اطلاع رسانی به چه دسته هایی تقسیم بندی می شوند ؟

وب سایت های اطلاع رسانی به دو دسته درون سازمانی یا تحت اینترانت و پرتال های اطلاع رسانی سازمانی یا برون سازمانی یا اینترنتی تقسیم بندی می شوند. وب سایت درون سازمانی ، صرفا در شبکه داخلی سازمان دیده می شود و یا اگر در خارج از سازمان نیز به آن دسترسی وجود دارد ، بعد از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور اطلاعات را منتشر می کند. این پرتال ها میزبان اطلاعاتی از قبیل فیش حقوقی کارمنان ، نظرسنجی های درون سازمانی ، بخشنامه های داخلی ، اخبار و اطلاعیه های روابط عمومی ، پوشش تراکنش های بین همکاران و … برای کارمندان و کارکنان سازمان می باشند. اما وب سایت های اطلاع رسانی یا پرتال های سازمانی ، بیشتر نسبت به انتشار اطلاعات عمومی سازمان و اخبار و اطلاعیه های سازمان برای ارباب رجوع فعالیت می نمایند. اغلب من و شما عادت به مشاهده و کار با پرتال های برون سازمانی داریم و پرتال های اینترانت سازمان ها بیشتر از درون خود سازمان و تحت شبکه داخلی ایشان در دسترس می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *