سایت پلان چیست؟

چیزی تحت عنوان سایت پلان وجود ندارد! اما پلان سایت به مجموعه ای از قابلیت ها به شکل یک پکیج واحد گفته می شود که طی آن ، مشتری می تواند سایت مورد نظر خود را انتخاب نماید. به عنوان مثال ، پلان اداری به مجموعه قابلیت هایی گفته می شود که برای یک پرتال سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *