سیستم مدیریت محتوا به چه اسامی دیگری معروف است ؟

به سیستم های مدیریت محتوا یا نرم افزار مدیریت محتوا ، سی ام اس که فارسی CMS می باشد نیز گفته می شود ، همچنین برخی از افراد از این نرم افزارها به نرم افزار سایت ساز نیز یاد می کنند ، این واژه در زبان انگلیسی به Content Management System معروف است و به رسم مرسوم چشم آبی ها مخففی نیز برای آن درست شده که به آن ، CMS گفته می شود. البته به لحاظ فنی سیستم مدیریت محتوا با پرتال تفاوت های زیادی دارد ، ولی در ایران به اشتباه گهگاه این دو را معادل یکدیگر قرار داده و به آن ، پرتال یا پورتال نیز گفته می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *